Byggservice

Sjövalla Byggservice erbjuder totaltentreprenad så att du som kund ska känna dig trygg med en genomtänkt helhetslösning anpassad efter just dina behov. Vi är med från början till slut, från ritning till färdigt projekt. Inom ramen för våra byggservicetjänster utför vi främst ombyggnationer, tillbyggnationer, stambyten och lokalanpassningar, stora och små projekt. Vid lokalanpassningar av till exempel kontors- eller butikslokaler är vi flexibla, och lägger upp projektet så att den ordinarie verksamheten ska kunna pågå samtidigt, med så få störningsmoment som möjligt.

Vi ser också till att hålla rent och snyggt, både under pågående projekt och när vi är klara. Vi är kända för att vara noggranna och punktliga, att hålla tiderna och slutföra projekten på utsatt tid är en av våra främsta styrkor. Vårt mål är att ha korta byggtider, när vi tar oss an ett projekt gör vi först upp en tidsplan och sedan håller vi oss till den.