SNABB SERVICE
MED KUNDEN I FOKUS
KVALITET, KOMPETENS OCH KUNDFOKUS

Sjövalla Byggservice har egen VVS-avdelning
Vi har idag 8st egna anställda rörläggare med behörighet säkervatten med Mikael Bryngelsson i spetsen som arbetsledare.

Anledningen till att vi vill bredda våran verksamhet med Vvs är att vi vill kunna komma ut ännu snabbare i akutskedet för att hjälpa kunden på bästa sätt.


SKADEREPARATIONER
Sjövalla Byggservice åtgärdar alla typer av fastighetsskador. Vårt fokus ligger i att snabbt
vara på plats, identifiera skadeorsaken och stoppa den, för att i mesta möjliga mån minimera
följdskador.
Det kan vara skadereparationer efter en brand, vattenläcka eller påkörningsskador. Vi tar
oss an helheten, från besiktning och till myndighetskontakter och rapportering till försäkringsbolag.
På så sätt vill vi garantera att du som kund alltid kan känna dig trygg med att
vi tar hand om och återställer skadan på bästa möjliga sätt. Vid en akut olycka eller skada
är det extra viktigt med ett positivt bemötande. Vi ser det som vår uppgift att ta oss an
själva skadan, men också att stötta och hjälpa dem som drabbats. Vi sätter våra kunder i
fokus och vill att de ska känna sig trygga, hela vägen.

                          Mikael Bryngelsson
                          Arbetsledare Vvs

                          Mobil: 0701 914690
                          Kontor: 031 515470
                          Epost: mikael@sjovallabygg.se